کاتم با الهام از شکل‌های منحصر به فردِ موجودات؛ پُلی میان انسان و طبیعتِ فراموش شده به یادگار می‌ذاره تا با کمک از ذاتِ آفرینش؛ روزنه‌ی امیدی برای بازگشت ما به هویتِ دور افتاده‌ی خودمون باشه. کاتم همزمان با تکیه بر ماهیتِ طبیعت و حفظ زیبایی‌شناسیِ خاص خودش، عناصرِ جهان رو در قالبی نو ترکیب می‌کنه تا علاوه بر بخشیدنِ رنگ و بویی تازه به رابطه‌ی انسان و طبیعت، معنای جدیدی در هنرهای کاربردی خلق کنه.

فیلترهای فعال: پاکسازی فیلترها