برند جواهرات نیلوفر توکلی
هدف این برند طراحی جواهرات مدرن با الهام از اِلِمان های ایرانی و استفاده از هنر های دستی ایران مانند هنر بلوچی دوزی است.
تمامی کار ها دست ساز و جنس آن ها نقره است.

فیلترهای فعال: پاکسازی فیلترها