برند شید، تولید صابون های دست ساز و گیاهی

صابون های گیاهی شید با استفاده از روغن های صددرصد طبیعی همچون روغن زیتون فرابکر، روغن نارگیل، روغن کرچک و … بدون افزودن هیچ ماده شیمیایی و یا اسانسی تولید می شود.

فیلترهای فعال: پاکسازی فیلترها