برند “راف” (Ruff) از سال ۱۳۹۷ شروع به فعالیت کرد و هدف من در این مسیر، خلق آثار هنری دست ساز بدیع و بی بدیل بوده است. تلاش من بر حفظ اصالت هنر، در عین همسویی با سلیقه ی مخاطب بوده و سعی نموده ام همیشه رضایت خود و مخاطب را همزمان کسب کنم.

فیلترهای فعال: پاکسازی فیلترها